LA PAJINA DJUDEO-ESPANYOLA

AKI YERUSHALAYIM

Revista Kulturala Djudeo-espanyola

PAJINA DE ENTRADA

TODOS LOS
NUMEROS DE AKI YERUSHALAYIM

ARTIKOLOS

 

AKI YERUSHALAYIM #28-29
Anyo 8, Enero-Djulio 1985


SELEKSIONES DEL #28-29

ARTIKULOS

EN ESTE NÚMERO


AKI YERUSHALAYIM
Publikada 3 vezes al anyo por SEFARAD: Asosiasion para la Konservasion i Promosion de la Kultura Djudeo-espanyola, en kolaborasion kon La Autoridad Nasionala del Ladino

Direktor
Moshe Shaul

Konsejo de Redaksion
Mordehay Arbell, Matilda Koen-Sarano, Zelda Ovadia,
Avner Perez, Moshe Shaul

Abonamiento
(Por los 3 numeros anuales)
Israel - 70 Shekalim / Estranjero: $ 40

Tornar